light of my soul

tō řōšnāyī gıyān-i mıni
dīdæ-y řāsækæmi
čāwıt wæk tīšk-i xwær-i tāwsānæ
dužmın-i særmā-w bæwr-i zūsānæ

to řoşnayî-y giyan-î min’î
dîde-y řasekem’î
çaw’it wek tîşk-î xwer-î tawsan’e
dujmin-î serma û bewr-î zûsan’e

you are the light of my soul
my right eye
your eye is like ray of summer’s sun
enemy of winter’s coldness and snow

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s