a dream in the summer

xæwım dī læ hāwīn
kæ ʿæšqım hāt bō særdān
læ nızīk-i ‘æwīn
dıł wæxti nīyæ bō lēdān

xew’im dî le hawîn
ke ʿeşq’im hat bo serdan
le nizîk-î ewîn
dił wext’î nî’ye bo lêdan

I dreamt in the summer
that my love came to visit
around love
heart has no time to beat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s